Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Informace a Obchodní podmínky  firmy Michal Vaněk, Tisknemekvalitne.cz

 

 • Informace o prodávajícím
  Prodávajícím je firma Michal Vaněk, Nové Dvory 74, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 737 10 584, DIČ CZ8410222667

I. Informace k právu na odstoupení od smlouvy

1) Poučení o právu odstoupit od smlouvy
Od smlouvy jste oprávněn odstoupit bez udání důvodů písemným oznámením ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Jde-li však o kupní smlouvu, můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a v případě dodání zboží po částech, ve lhůtě 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží. Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí odeslat oznámení o odstoupení nebo odeslat příslušné zboží poslední den lhůty pro odstoupení.
Ve smyslu § 1837 Občanského zákoníku však nelze odstoupit od smlouvy v případě dodávek zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu (polygrafické výroby, které jsme vytvořili na základě Vaší specifikace) . Pro účely odstoupení se rozumí písemným oznámením oznámení zaslané dopisem nebo e-mailem. Pro účely odstoupení platí dále následující kontaktní údaje: Tisknemekvalitne.cz, Michal Vaněk, Nov Dvory 74, 413 01 Roudnice nad Labem, E-mail: info@tisknemekvalitne.cz
2) Právo na odstoupení od smlouvy dle bodu 1 se neuplatní u právnických osob a fyzických osob – podnikatelů.

II. Důsledky odstoupení od smlouvy
a) Práva a povinnosti spotřebitele:
V případě platného odstoupení od smlouvy jste povinen nám zaslat nebo předat zboží v původním stavu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Jste povinen nám uhradit hodnotu toho, o co se hodnota zboží snížila v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odpovídáte zejména za snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání, než je běžné ověření vlastností a funkčnosti, kterým se rozumí testování a zkoušení příslušného zboží, tak jak by to bylo možné provést v „kamenném obchodě“ za běžných podmínek.
V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a za podmínky, že firma Tisknemekvalitne – Michal Vaněk s plněním smlouvy započala na Vaši výslovnou žádost před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nám uhradíte poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
Máte povinnost nám poskytnout příslušnou náhradu ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
Ve smyslu § 1820 odst. 1 písmeno g) Občanského zákoníku Vás tímto upozorňujeme, že nesete náklady spojené s vrácením zboží.)
b) Práva a povinnosti Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz
Odstoupíte-li platně od smlouvy, Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz Vám vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které jsme od Vás přijali, a to stejným způsobem, pokud se s Vámi nedohodneme na jiném způsobu vrácení peněžních prostředků. Nejsme však povinni vrátit Vám přijaté peněžní prostředky dříve, než nám zboží předáte.

III. Informace k jazyku smlouvy
Nedohodneme-li se s Vámi jinak, je smluvním jazykem čeština.

IV. Technický průběh uzavření smlouvy

Ke vzniku smlouvy mezi Vámi a společností Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz dojde tak, že na portále www.tisknemekvalitne.cz vyberete polygrafické výrobky a uvedete veškeré údaje, které jsou pro vytvoření objednávku vyžadovány.

Na následující stránce můžete opětovně zkontrolovat uvedenou charakteristiku a údaje. Po důkladné kontrole veškerých údajů můžete pomocí ikony „Koupit“ odeslat závaznou objednávku.

Do okamžiku stisknutí ikony „Koupit“ máte kdykoliv možnost proces objednávky pomocí uzavření okna ukončit. Před stisknutím ikony „Koupit“ je potřebné potvrdit předložené informace pro zákazníky a Všeobecné obchodní podmínky společnosti . Potvrzení provedete pomocí zaškrtnutí potvrzujícího pole. Předložené informace pro zákazníky a Všeobecné obchodní podmínky společnosti mohou být před stisknutím ikony „Koupit“ uloženy.
O podrobnostech ve vztahu k platbě a doručení můžete následně rozhodnout pomocí volby způsobu platby a způsobu doručení.
Příjem objednávky Vám bude obratem potvrzen po obdržení objednávky emailovou zprávou. K závaznému uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy naše společnost objednávku výslovně akceptuje a potvrdí Vám toto e-mailem. Potvrzení o uzavřené smlouvy obdržíte nejpozději s dodáním objednaného zboží.

V. Informace k uložení smlouvy

Naše společnost ukládá pro účely zpracování zakázky údaje o objednávce a Vaše osobní údaje. Veškeré námi v souvislosti s objednávkou ukládané informace o objednávce, osobní údaje a příslušné Informace pro zákazníka a Všeobecné obchodní podmínky společnosti obdržíte společně s potvrzením objednávky. Tuto emailovou zprávu si můžete uložit, abyste tyto data měli kdykoliv k dispozici. Údaje o objednávce a Vaše osobní údaje jsou kromě toho kdykoliv zobrazitelné v zákaznickém profilu. Kromě toho se neukládají žádné další údaje ke smlouvě.

VI. Informace k ochraně osobních údajů

Osobní údaje, které během objednávky poskytnete (jako např. jméno, adresa, platební údaje) používáme výhradně pro účely splnění smlouvy.
Zboží doručujeme pomocí zásilkové služby Česká pošta, PPL, TopTrans. Příslušná doručovací služba obdrží informace o Vašich osobních údajích pouze, pokud to je pro účely doručení nutné.
Naše společnost bude zároveň Vaši e-mailovou adresu používat pro účely zasílání informací o nových produktech. Pokud nebudete mít v budoucnu dále zájem přes uvedenou emailovou adresu přijímat informace o nových produktech a ostatních novinkách z naší nabídky, můžete toto nastavení změnit ve Vašem zákaznickém profilu nebo pomocí možnosti uvedené v každé emailové zprávě. Dále máte možnost zobrazit Vámi poskytnuté osobní údaje, tyto měnit nebo mazat. Tímto nevznikají žádné další náklady, kromě těch, které musíte vynaložit u Vašeho poskytovatele internetových služeb.
Jako subjekt osobních údajů máte ve smyslu zákona právo vyslovit svůj nesouhlas s využitím Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb resp. pro reklamní účely. Vedle toho máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů. Máte také právo na provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

VII. Závěr

Tyto Informace pro zákazníky a Všeobecné obchodní podmínky společnosti můžete uložit a prohlížet kdykoliv i bez připojení k internetu. Pro otevření takového souboru potřebujete pouze program, který dokáže číst textové soubory.

Všeobecné obchodní podmínky

 • 1 Úvodní ustanovení

(1) Firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz .nabízí prostřednictvím portálu WWW.TISKNEMEKVALITNE.CZ  polygrafické výrobky.

(2) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na veškeré objednávky, které byly provedeny přes internetový portál  a platí ve smluvních vztazích mezi Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  a všemi zákazníky, včetně smluvních vztahů se spotřebiteli. Tyto Podmínky výslovně stanoví, která ustanovení se na smluvní vztah se spotřebitelem neuplatní.

 • 2 Registrace a návštěvnický přístup
  (1) Zboží a služby firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz .může zákazník objednávat na www.tisknemekvalitne.cz
  (2) Firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  je oprávněna zamítnout registraci nebo zřízení návštěvnického přístupu bez uvedení důvodu.
 • 3 Komunikace se zákazníkem
  (1) Komunikace mezi www.tisknemekvalitne.cz a zákazníkem probíhá výměnou elektronické pošty (komunikace pomocí e-mailu). Zákazník je povinen zajistit příjem elektronické pošty. Zákazník má povinnost uvést svou e-mailovou adresu nejpozději při zadání objednávky, a je povinen pravidelně kontrolovat svou příchozí elektronickou poštu. Zákazník je povinen ohlásit firmě Michal Vaněk každou změnu emailové adresy. Zákazník nesmí ve svém e-mailovém uživatelské nastavení resp. ve své e-mailové schránce provádět žádná nastavení, která by zmařila příjem e-mailových zpráv, nebo která by vedla k tomu, že by se zákazník o příchozích e-mailových zprávách nedozvěděl (např. změna nastavení spamového filtru).
  (2) Strany se mohou dohodnout i na jiné než elektronické komunikaci (písemná, ústní komunikace, komunikace faxem).
 • 4 Uzavření smlouvy
  (1) Pro účely vytvoření objednávky vybere zákazník nejprve individuální produkt na internetovém portále www.tisknemekvalitne.cz, vyplní online formulář, který se následně zobrazí, ověří na následně zobrazené přehledové stránce správnost svých údajů a ukončí proces objednávky potvrzením ikony „Koupit“. úspěšným ukončením procesu objednávky dává zákazník firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitne.cz závaznou objednávku.
 • 5 Právo na odstoupení od smlouvy
  (1) Dle § 1829 mají spotřebitelé následující právo na odstoupení od smlouvy:
  Ve smyslu § 1837 Občanského zákoníku však spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě dodávek zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu (polygrafické služby)
  (2) Právo na odstoupení od smlouvy dle čl. 5 se neuplatní u právnických osob a fyzických osob – podnikatelů.
 • 6 Zboží a služby firmy Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz
  (1) Výroba polygrafických výrobků se provádí, vyjma zvláštních dohod se zákazníkem, dle standardizace, která byla stanovena Výzkumným ústavem polygrafického průmyslu (FOGRA) a DIN ISO 12647. Dohodnuty jsou následující tolerance:
  - pro střih 1,5 mm,
  - pro drážkování 1,5 mm a
  - pro sešívání 1,5 mm.
  (2) Zákazník bere na vědomí, že při výrobě polygrafických výrobků mohou vznikat drobné barevní a materiální odchylky. To platí i pro odchylky barev a materiálu ve srovnání s dřívějšími zakázkami. Odchylky, které nejsou odchylné od popisu výrobku, a které se nacházejí v rámci dohodnutého kvalitativního standardu, tolerancí a barevných odchylek, mohou vyplývat mimo jiné ze změny dodavatele materiálu, změny materiálu nebo změn ve výrobě, a nemohou být reklamovány na základě odchylek od již provedených zakázek.
  (3) Firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz nevznikají žádné povinnosti opatřit si potřebná data pro provedení zakázky. Není-li stanoveno jinak, je zákazník povinnen data pro provedení zakázky Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz poskytnout a poskytnout i další nutnou součinnost.
  (4) Barvy a laky mají z pravidla omezenou stálost. Barvy a laky mají takové vlastnosti, že jsou vhodné pro obvyklý tisk. Jestliže požaduje zákazník použití barev a laků na ne zcela běžný podklad nebo pro mimořádné použití, důrazně se doporučuje, aby si zákazník vhodnost těchto barev a laků předem ověřil. Další podrobnosti vyplývají z popisu výrobku.
 • 7 Tisková data
  (1) Firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz vyřizuje veškeré objednávky výhradně na základě tiskových dat předložených zákazníkem. Tato data musí být předána výhradně ve formátech a ve specifikacích uvedených v informacích pro zákazníky, především v těch, které jsou uvedeny pod ikonou „Tisková data“. Uvede-li zákazník takový formát dat či specifikaci pro zhotovení zboží, které nejsou obsaženy v nabídce, nelze zajistit, že bude tisk bezchybný. Zákazník musí zajistit, že má k dispozici kopie tiskových dat, jelikož tisková data budou po dokončení polygrafických výrobků u firmy Michal Vaněk smazány.
  (2) Zákazník se zavazuje, že nebude odesílat firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz data s obsahem pornografickým, pravicově extremistickým, levicově extremistickým, rasistickým, diskriminujícím, ohrožujícím východu mladistvých, nebo porušujících právní předpisy. Poruší-li zákazník tyto povinnosti, je firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz oprávněna smlouvu okamžitě vypovědět. Další práva a nároky zůstanou nedotčena.
  (3) Zákazník je povinen tisková data před jejich předáním firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  důkladně zkontrolovat, zda jsou vhodná pro provedení požadované zakázky.
  (4) V případě vzniku nároků třetích osob z důvodu porušování jejich práv tiskovými daty dodanými zákazníkem, nebo z důvodu porušení jejich práv použitím těchto tiskových dat ze strany Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz k vytvoření výrobků, zprostí zákazník firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz od všech těchto nároků třetích osob. Zákazník zároveň nese veškeré vzniklé náklady, které firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz z těchto důvodu nebo z důvodu odstranění takového protiprávního jednání vzniknou. Toto platí především pro porušení autorských, jakož i jiných práv třetích osob. Zákazník zejména uhradí Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  vzniklé náklady na právní obranu (náklady na právní zastoupení, soudní výlohy). Povinnosti zákazníka dle tohoto odstavce se vztahují i na případné subdodavatele Michal Vaněk, Tisknemekvalitne.cz, kteří mohou v rámci plnění smlouvy s Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  spolupracovat. Veškerá ostatní práva Michal Vaněk, Tisknemekvalitne.cz, jakož i právo na náhradu škody, zůstávají nedotčena. Zákazník musí případně prokázat, že firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz nevznikly žádné nebo pouze zanedbatelné náklady.
 • 8 Kontrola tiskových dat firmou Michal Vaněk, Tisknemkvalitne.cz
  (1) Firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz není povinna kontrolovat tisková data. Jestliže firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz však zjistí vadu tiskových dat, informuje zákazníka. Zákazník je poté povinen tisková data opravit.
  (2) Opakovaná kontrola tiskových dat společností Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz není prováděna. Důsledky případných chyb polygrafických výrobků v důsledku chybných tiskových dat nese výhradně zákazník.
  (3) Firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz je oprávněna, nikoliv však povinna, kontrolovat případný rozpor dat se zákazem dle § 9 odst. (2) Podmínek.
 • 9 Konverze, barevné profily při použití vlastních tiskových dat,
  (1) Firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz není povinna provádět konverzi tiskových dat z jiného než dohodnutého formátu. Na výslovné přání zákazníka budou v jednotlivých případech zpracovány i jiné formáty. Ke konverzi dojde na vlastní nebezpečí zákazníka. Konverzí vzniká riziko, že dojde ke ztrátě dat nebo, že budou zobrazeny jinak než ve výchozím formátu.
  (2) Nejsou-li tisková data předložena v režimu CMYK, dojde ke zpracování pouze na vlastní nebezpečí zákazníka. Při převodu dat formátu RGB nebo ICC barevných profilů dojde přirozeně k barevným odchylkám oproti originálu.
 • 10 Korektura
  (1) Zákazník může vyžadovat za úplatu vytvoření kontrolního výtisku a vizuálního náhledu dat. Kontrolní výtisk, který se vytváří digitálním tiskem, je předběžná barevná simulace tiskového výsledku na papíře. Toto platí podmínečně i u vizuálního náhledu dat na obrazovce. Firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz se snaží kontrolní výtisky co nejvíce přiblížit originálu.
  (2) V případě, že zákazník neshledá žádné vady na kontrolních výtiscích, je z důvodu zamezení prodlev při dodávce povinen dát obratem pokyn k tisku. Pokynem k tisku potvrzuje zákazník tisková data ve formě, která je zobrazena na kontrolním výtisku dle dohodnutého kvalitativního standardu, tolerancí a barevných odchylek.
  (3) Pokud zákazník kontrolní výtisk odmítne, musí firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz zaslat přepracovaná tisková data (součinnost zákazníka). V tomto případě začíná zákazníkem zvolená dodací lhůta běžet znovu od okamžiku doručení přepracovaných dat.
  (4) Drobné odchylky, které nevedou k odchylkám oproti popisu produktu, a které splňují dohodnuté kvalitativní standardy, tolerance, a barevné odchylky, mohou vznikat z důvodu změny dodavatele, změny materiálu nebo změny ve výrobním procesu, a nemohou být na základě odchylky od kontrolních výtisků nebo dřívějších zakázek reklamovány.
 • 11 Cena a přepravní náklady
  (1) Ceny za zboží a služby poskytované společností Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz jsou uvedeny na internetových stánkách firmy Michal Vaněk, tisknemekvalitne.cz. Konkrétní cena za objednané zboží a služby plyne z přehledu, který se zobrazí zákazníkovi před dokončením objednávky, jakož i z potvrzení objednávky (ze smlouvy) a případně z dohodnutých změn smlouvy a jejích dodatků.
  (2) Uvedené ceny obsahují balení a zákonnou daň z přidané hodnoty, pokud z přehledu před dokončením objednávky, jakož i potvrzení objednávky a případně z dohodnutých změn smlouvy a jejich dodatků nevyplývá něco jiného.
 • 12 Fakturace a platba
  (1) Firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz zasílá daňové doklady výhradně elektronicky.
  (2) Jestliže je dohodnuta platba předem, je zákazník povinen platbu provést nejpozději během sedmi dnů po doručení potvrzení objednávky. Poskytne-li firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz dodatečné služby, které nebyly uhrazeny zákazníkem předem, bude platba provedena formou převodu na účet Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz na základě vystaveného daňového dokladu.
  (3) Daňové doklady musí být po jejich vystavení uhrazeny v plné výši a lhůtě splatnosti uvedené na daňovém dokladu.
  (4) Je-li zákazník dlužen platbu z několika smluv a neurčí-li při plnění, na kterou smlouvu plní, započte Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz plnění nejprve na závazek, o jehož splnění Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  zákazníka již upomenul, jinak na závazek nejdříve splatný.
  (5) Jestliže již vznikly firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz jiné náklady a / nebo právo na úroky, je firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  oprávněna platbu započítat postupem dle § 14 odstavec (4) Podmínek nejprve na vzniklé náklady, následně na úroky a v poslední řadě na hlavní plnění, ledaže by se jednalo o spotřebitele. V případě spotřebitele započte Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  plnění vždy nejprve na hlavní plnění, poté na úroky a nakonec na další vzniklé náklady.
  (6) Pohledávka se považuje za uhrazenou až v okamžiku připsání peněžních prostředků na účet firmy  Michal Vaněk.
  (7) V případě, že firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz vzniknou náklady na poplatky za přijatou platbu, je zákazník povinen tyto náklady firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz uhradit.
  (8) Při prodlení s platbou bude za každou oprávněnou upomínku účtován paušální poplatek ve výši 100,00Kč.
 • 13 Termíny, lhůty, odevzdání zboží a prodlení
  (1) Lhůty se počítají pouze v pracovních dnech. Lhůta pro dodání zboží počíná běžet od okamžiku vzniku smlouvy ve smyslu § 6 odstavec (3) Podmínek, a pokud závisí plnění Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz na součinnosti zákazníka, pak od ode dne poskytnutí součinnosti zákazníkem. Součinností zákazníka se rozumí včasná, úplná a řádná součinnost zákazníka, včetně předání vhodných tiskových dat, poskytnutí pokynu k tisku, jakož i příjem platby resp. u plateb kreditní kartou blokaci platby vydavatelem kreditní karty, ledaže by byla výjimečně dohodnuta platba na základě daňového dokladu.
  (2) Jestliže firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz zjistí, že lhůta pro splnění zakázky nemůže být z její strany splněna, bude zákazníka o této skutečnosti informovat emailovou zprávou. V případě, že si zákazník přeje uzavřít fixní závazek, musí toto zákazník nejpozději před dokončením objednávky v příslušném poli „Poznámky“ uvést.
  (3) Má-li Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz zboží zákazníkovi odeslat, dojde k odevzdání zboží zákazníkovi okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě.
  (4) Je-li Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  v prodlení se splněním svého závazku z důvodu vyšší moci a / nebo z důvodu skutečností, které firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz výkon plnění nejen dočasně ztěžuje nebo dokonce znemožňuje, je firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  oprávněna splnění svého zakázku odložit po dobu stavu, který ji splnění zakázky znemožňuje, a to včetně doby na případné opětovné zavedení výroby. K výše uvedeným událostem patří především veškeré provozní poruchy, potíže s pořizováním materiálu nebo energií, zpoždění dodávek, stávky, úřední uzavření provozu, nesprávné nebo pozdní dodávky od dodavatelů, za které neodpovídá firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitne.cz. V případě trvalých omezení je firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz .cz oprávněna od části smlouvy, která nebyla splněna odstoupit. V případě, že omezení přetrvává po dobu delší než 2 měsíce, je zákazník oprávněn od smlouvy nebo její nesplněné části odstoupit. Tento odstavec se neuplatní na smluvní vztahy se spotřebiteli.
 • 14 Dodání a přechod nebezpečí škody na věci
  (1) Pro smluvní vztahy se zákazníky, kteří nejsou spotřebitelé, platí:
  a) Nebezpečí škody na věci přechází na zákazníka s předáním zboží prvnímu dopravci (rozhodující je zahájení nakládání zboží). To platí nezávisle na tom, kdo hradí přepravní náklady. Zpozdí-li se odeslání nebo příjem zboží z důvodů na straně zákazníka, přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka dnem, kdy bylo zboží připraveno k přepravě a firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz tuto skutečnost zákazníkovi oznámila.
  b) Na žádost zákazníka může být zásilka na jeho náklady ze strany firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz pojištěna proti pojistitelným škodám. Zákazník musí o této volbě firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz informovat nejpozději před dokončením objednávky.
  c) Vrátí-li se zásilka jako nedoručitelná, není firma Michal Vaněk, Tisknemkvalitne.cz povinna zásilku pro zákazníka skladovat, ledaže zákazník za nedoručení zásilky neodpovídá. Firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz je oprávněna po ověření, že přeprava řádně proběhla, zákazníka informovat, že po uplynutí přiměřené lhůty k vyzvednutí, zásilku zničí nebo použije jiným způsobem. Nárok na odměnu firmy Michal Vaněk, Tisknemkvalitne.cz zůstane nedotčen, pokud zásilka nemohla být použita jiným způsobem. Rizika škody na věci při dočasném uskladnění nese zákazník.
  d) Náklady na skladování po přechodu nebezpečí škody na věci nese zákazník. Náklady na skladování společností Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz jsou stanoveny ve výši alespoň 0,25% fakturované hodnoty za objednané zboží za každý započatý týden skladování, minimálně ovšem ve výši 75,00 Kč / týden. Převyšují-li skutečné náklady na skladování minimální náklady dle předchozí věty, je Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  oprávněn požadovat doplacení rozdílu.
  (2) Jestliže je zákazníkem spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka v okamžiku odevzdání zboží zákazníkovi.
  (3) Pokud bylo dohodnuto, že zboží bude zákazníkem u firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  převzato, připraví firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  zboží k převzetí na dohodnuté adrese a informuje o této skutečnosti zákazníka. Zboží musí být zákazníkem převzato do týdne po doručení oznámeni, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Jestliže dojde ze strany zákazníka k prodlení s převzetím zboží, je firma Michal Vaněk, Tisknemkvalitne.cz oprávněna zákazníkovi stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu, po jejímž uplynutí zásilku zákazníkovi odešle na jeho náklady. Firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  zákazníka upozorní na právní důsledky nedodržení ani dodatečné lhůty pro vyzvednutí zboží. Další nároky firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz jako např. úhrada nákladů na skladování zůstanou nedotčeny.
  (4) Firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz je oprávněna poskytnout pouze částečné plnění, pokud je částečné plnění v souladu s účelem smlouvy, dodání zbylého zboží je zajištěno a zákazníkovi tak nevzniknou žádné významné náklady (vyjma případů, kdy firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  tyto vícenáklady převezme). Jestliže je zákazníkem spotřebitel platí předchozí věta 1 s výjimkou, že Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz uhradí veškeré dodatečné náklady (např. přepravní náklady).
 • 15 Přechod vlastnického práva
  (1) Vlastnické právo ke zboží přechází až úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnického práva).
 • 16 Záruka
  (1) Reklamace vad jsou vyloučeny, pokud byly vady způsobeny zákazníkem, například předání chybných, neúplných nebo jiným způsobem nesprávných tiskových dat.
  (2) U dodávek zboží platí tolerance ve výši 5% objednaného zboží. Do této hodnoty se započítává i vadný tisk a jiné, v průběhu výroby vzniklé, odstřižky, které nebudou vytříděny.
  (3) Zákazník je povinen každou dodávku zboží při převzetí řádně zkontrolovat a oznámit vady zboží neprodleně po jejich zjištění firmě Michal Vaněk; vady, které lze zjistit kontrolou zboží při jeho převzetí (tj. zejména dodávka jiného zboží, než objednaného zboží, odchylky od množství) je zákazník povinen oznámit Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz nejpozději do 3 dnů po doručení zboží, a to písemně (emailem). Po uplynutí této lhůty se považuje dodávka zboží za bezvadnou. Případné oznámení vad zboží nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatit za zboží kupní cenu řádně a včas.
  (4) Při oprávněných reklamacích vad zboží, má zákazník nároky z odpovědnosti za vady spočívající v právu požadovat na Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz dodávku chybějícího množství, případně výměnu zboží. V případě nemožnosti výměny zboží, nebo má-li dodatečná dodávka zboží vady, má zákazník právo odstoupit od smlouvy nebo právo na poskytnutí slevy.
  (5) Nároky z odpovědnosti za vady nevznikají v případě drobných odchylek od dohodnutých vlastností a při drobných omezení užívání (u polygrafických výrobků a potřeb se uplatní tolerance).
 • 17 Odpovědnost za škodu
  1) Odpovědnost za škodu ve vztahu k zákazníkům, kteří jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami - podnikateli:
  a)Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz odpovídá za škodu způsobenou těmto zákazníkům porušením svých povinností v rozsahu dále uvedeném, pokud firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  neprokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.
      b)Odpovědnost za škodu firmy Michal Vaněk je omezena do výše ceny uhrazené zákazníkem ze smlouvy, ze které plyne odpovědnost Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  za škodu.
      c)Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  odpovídá pouze za předvídatelné škody a smluvní strany shodně prohlašují, že výše předvídatelné škody odpovídá výši jak je omezena výše. Vylučuje se právo zákazníka na úhradu ušlého zisku.
  (2) Odpovědnost Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  za škodu vůči spotřebiteli se řídí Občanským zákoníkem.
  (3) Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku upravují ustanovení § 2939 až § 2943 Občanského zákoníku.
 • 18 Autorské právo
  (1) Zákazník prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál. Zákazník odpovídá sám za to, že neporuší autorská a jiná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy. Zákazník poskytuje Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz právo užití v rozsahu, které je potřeba ke splnění smlouvy. Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz je oprávněn v rámci splnění smlouvy data rozmnožovat, meziukládat a zpracovávat. Nadto může zákazník firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz  jednotlivých případech poskytnout případná dodatečná užívací práva. Taková dodatečná užívací práva se sjednají v samostatné dohodě.
  (2) Zákazník je povinen firmě Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz nahradit veškeré případné škody, které mohou uplatňovat třetí strany z důvodu porušení ochranných práv a ostatních práv.
  (3) Firma Michal Vaněk, Tisknemekvalitně.cz .cz neodpovídá za obsah tiskovin realizovaných na základě tiskových dat zákazníka v případě, že jimi dochází k porušování práv třetích osob, zejména neodpovídá za porušování autorských práv třetích osob. Odpovědnost za porušení práv třetích osob, zejména nároky třetích osob vyplývající z porušení autorských práv v těchto případech, nese výhradně zákazník.
 • 19 Povinnost mlčenlivosti
  (1) Smluvním stranám je zakázáno zpřístupnit obchodní tajemství, jakož i ostatní důvěrné informace ze smlouvy třetím osobám. Toto platí i po skončení smluvního vztahu.
 • 20 Závěrečná ustanovení
  Platí právo České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění. Místem plnění a soudní příslušnost pro veškeré spory v souvislosti s touto smlouvou je okresní soud Litoměřice, případně krajský soud v Ústí nad Labem
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Nejčtenější na blogu
Formáty tiskovin

 

formaty
Kontakty
Zákaznická podpora Tisknemekvalitne.cz
Zákaznická podpora Tisknemekvalitne.cz
(Po-Pá, 8:30-16 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz